Köszöntjük Cecília nevű látogatóinkat. Holnap Kelemen és Klementina napja lesz.

Bemutatkozik: Róna” Vadásztársaság Kunadacs

Ha a vadászat kerül szóba, sokan elhamarkodottan ítélkeznek és ellenszenvvel viseltetnek a „zöldruhások” iránt. Talán igazuk is lehet, nem mindenki méltó a ruha viselésére.

A vadász ember más – ősi ösztöntől vezérelve kutatja – kémleli a természetet és belső indítatástól próbál beavatkozni hol így – hol úgy. Vadászat történhet lőfegyverrel, íjjal, kutyával, madárral és csapdával is, de idetartozik a vad etetés is, amikor derékig érő hóban vállon cipelve kell a szénát és a kukoricát kijuttatni a területre, hogy a vad a nehezebb időket is átvészelje. Vadászat az állományszabályozás és a vad megfigyelés is. Nemcsak távcsővel, fényképezőgéppel is lehet vadászni, csak a legszebb pillanatokat kell elkapni.

Ettől az ösztöntől indítatva hozták létre 1945. őszén elődeink a Peszéradacsi Vadásztársaságot, a mai Kunpeszér és Kunadacs területén. Társaság a község 1949-ben történt kettéválása után is egyben maradt Kunadacsi Tanács Petőfi Vadásztársaság néven. A többszöri területrendezés következtében a kunadacsi területek nagy részét elvették a társaságtól, és helyette kapott Kunbaracs, Ladánybene és Tatárszentgyörgy határából jelentős területeket.

1996-ban a kunadacsi Rákóczi Vadásztársaság közgyűlése úgy döntött, hogy három részre válik, így hozta létre a Kunpeszéri, a Baracs-Bene, és a „Róna” Vadásztársaságot. Taglétszámunk 27 fő, a vadászterületünk nagysága közel 6 ezer hektár. A szakmai munkát 2 fő hivatásos vadász végzi az 5 fős Intéző bizottság irányításával. Becsült vadállomány: 250 db őz, 10 db dámvad, 50 db vaddisznó 200 db mezei nyúl, 800 db fácán és 20db fogoly. Egyéb állatfajok közül túlszaporodott a szarka, a dolmányos varjú és a borz. Számolni kell az aranysakál megjelenésére is. A becsült állomány arányában kaptuk meg a kilövési engedélyt, ami már rég nem „húsvadászatról” szól. A vaddisznó elszaporodásával arányban fogy az apróvad állomány, szűkül a földön fészkelő madarak élőhelye, és veszélybe kerülhet a rákosi vipera fokozottan védett területe is. A vadásztársaság területének egyharmada természetvédelmi oltalom alatt áll, és a KNP felügyeli. Ha minden fizetett természetvédő nem a helyi lakosoktól, hanem velük együtt óvná a természeti értékeket - előbb tartanánk - .

Kisterítékű vadászatok jó hangulatúak, fehér asztal mellett fejeződnek be, ahol egy-egy csoport ad számot főzési tudományáról.

Összehangolt ellenőrzésekkel próbáljuk elejét venni az orrvadászatoknak. Ebben partner a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, a KNP természetvédelmi őrei, a KEFAG hivatásos vadászai és a helyi mezőőr is.

Minden év októberében megrendezzük az évadnyitó vadásznapot, ahol családtagokon kívül vadászbarátainkat is vendégül látjuk és háromtusa vetélkedőn döntjük el, hogy ki a legfelkészültebb és legügyesebb vadász.

A földtulajdonosok méltányolják erőfeszítéseinket, így jelentősebb vadkárral nem kell számolnunk. Lehetőségeinkhez képest támogatjuk a községi rendezvényeket és részt veszünk azokon. Fontos feladatnak tartjuk a fiatalok természet szeretetére való nevelését azért, hogy ne csak „puskás zöldruhások”, hanem igazi vadászok legyenek.

Kunadacs, 2010.április 06.